Η λουρίδα Elgiloy χρησιμοποίησε τη την άνοιξη ενεργοποιημένη σφραγίδα

June 24, 2019
τελευταία εταιρεία περί Η λουρίδα Elgiloy χρησιμοποίησε τη την άνοιξη ενεργοποιημένη σφραγίδα

Ενεργοποιημένες οι άνοιξη σφραγίδες χρησιμοποιούνται συνήθως μέσα

  • Αεροδιαστημικός

  • Πυρηνική ενέργεια

  • Χημικές ουσίες & πλαστικό

  • Ημιαγωγός & κενό

  • Διάστημα